Naar de inhoud Naar de footer

Een kerk in de kop van Noord-Holland.

Over Oase

Oase is een kerk in de kop van Noord-Holland, in Anna Paulowna. Wij komen op zondag samen in een voormalige bibliotheek die op een gezellige manier is ingericht. Jong of oud, getrouwd of single, pas bekeerd of al lang gelovig: iedereen is welkom. Jij dus ook! We hopen dat je je thuis voelt en dat je iets mag ontdekken van de goedheid van God.

Meer van Zijn Geest

Oase is een gemeente die in de eerste plaats verlangt naar meer van Gods Geest. Daarom strekken wij ons uit naar wat Hij wil doen en is er veel ruimte voor de aanwezigheid van God. Dat zie je terug in de samenkomsten.

Warm bad

Oase is een warme gemeente. De sfeer wordt ervaren als een warm bad, een plek waar je welkom bent. Wij vinden het heel belangrijk om er voor elkaar te zijn, tijd te nemen om elkaar te leren kennen, elkaar te bemoedigen, voor elkaar te bidden en samen te zien hoe je zult ontdekken wie God is.

Lofprijs en aanbidding

Oase is een aanbiddende gemeente. Door God te aanbidden wordt Hij groter in ons denken. En als wij Hem aanbidden scheppen wij een omgeving waar de hemel de aarde kan raken. Daarnaast is aanbidding en lofprijs bovenal de uiting van onze dankbaarheid voor Zijn Liefde voor ons.

Missie

Een plaats waar levens worden hersteld en vernieuwd.

We willen als Oase een plaats zijn waar levens die vast zitten bevrijding zullen vinden en waar gebrokenen van hart hersteld worden. Dat het een plek is waar mensen tot groei en bloei komen. In onze gemeente is daarom aandacht voor training en discipelschap. In een veilige omgeving, komen mensen tot herstel en groeien door tot een volwassen geloof. God heeft een plan met je leven, hoe mooi is het als mensen leren wandelen in dat plan.

Visie

Liefde van God, liefde voor God en liefde voor elkaar.

De liefde van God

God is onze bron, alles begint bij Hem. Zo is ook Zijn liefde de bron van alles. In alles wat God doet spreekt Zijn liefde, het is het enige wat ons echt kan vullen en ons tot de mens kan maken zoals God ons heeft bedoeld. Ons verlangen is dat iedereen die onze gemeente bezoekt Zijn liefde zal ervaren en een intieme persoonlijke relatie met Hem zal ontwikkelen/hebben.

Liefde voor God

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Elk persoon die een ontmoeting heeft met de liefde van God is in verwondering over hoe prachtig onze God is. Deze liefde wakkert het verlangen aan om God beter te leren kennen, Hem te aanbidden en alles van Hem te verwachten. Onze liefde groeit voor Hem als we van Zijn liefde hebben geproefd.

Liefde voor elkaar

Liefde is iets wat uitgedeeld moet worden. Zoals God Zijn liefde in ons hart laat stromen, zo mogen wij het door laten stromen naar de mensen om ons heen. Elkaar liefhebben is de graadmeter van Zijn liefde in ons. Het blijft voortdurend een keuze om Zijn liefde te ontvangen en je te verbinden met elkaar.