Naar de inhoud Naar de footer

Een kerk in de kop van Noord-Holland.

ANBI

Wij zijn een ANBI erkende stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling).

  • C.V.G. Oase staat in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 37146229
  • Het RSIN nummer is: 8081.14.505
  • Het bankrekeningnummer is: NL19INGB0672622025 t.n.v. C.V.G. Oase
  • Adres: van Balen Blankenstraat 11, 1761 DG Anna Paulowna

Beloningsbeleid: De Oase werkt met vrijwilligers. Het oudstenteam vormt het bestuur, bepaald het beleid en is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen. Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun activiteiten.

Doelstelling: De C.V.G. Oase is een gemeenschap van gelovigen die, door de kracht van de Heilige Geest, Jezus volgen en Gods liefde handen en voeten geven.

Realisatie doelstellingen: De Oase tracht haar doel te behalen door het organiseren en coördineren van: Wekelijkse samenkomsten; Samenkomen in huiskringen; Onderwijs en toerusting, waaronder de Alpha Cursus; Kinder-, tiener- en jeugdwerk; Gebed, zorg en pastoraat; Diaconale hulpverlening.