Naar de inhoud Naar de footer

Een kerk in de kop van Noord-Holland.

Kinderwerk

Laat de kinderen toch bij Mij komen, want het Koninkrijk van God is voor mensen zoals zij’
Mattheüs 19:14.

In de Oase vinden we kinderwerk erg belangrijk. Onze visie is dat de kinderen Jezus persoonlijk leren kennen en Hem willen volgen. Dat ze ontdekken wie ze zijn en waarvoor God ze gemaakt en geroepen heeft.

Als kinderwerk willen wij dit bereiken door ze lessen te geven uit het Woord van God, maar ook door ze liefde en aandacht te geven, onderlinge relaties op te bouwen en zelf een goed voorbeeld te zijn voor de kinderen.

Elke groep wordt geleid door twee kinderwerkers. We werken met thema’s. Gekoppeld aan het thema zal het kinderprogramma globaal opgebouwd zijn uit: samen uit de Bijbel lezen en het in praktijk brengen, spelletjes spelen en tijd voor elkaar. De opbouw van de ochtend is ook afhankelijk van de grootte en de samenstelling van de groep.

Elke zondagochtend hebben de kinderen hun eigen samenkomst. We beginnen gezamenlijk in de grote zaal. Vanaf het podium zal worden gezegd als de kinderen naar de kinderdienst toe mogen gaan.

Groep 1
Kinderen van 0 tot en met 4 jaar zijn van harte welkom bij deze groep. Ieder kind krijgt aandacht, liefde en vrije ruimte om te spelen. Er is voldoende speelgoed aanwezig. Het is wel fijn als u zelf een wandelwagen, luiers, tuitbeker, fruithapje e.d. wilt meenemen voor uw kind. Direct na de dienst mogen de kinderen weer opgehaald worden.

Groep 2
Kinderen van 4 tot en met 7 jaar zijn van harte welkom in deze groep. Het lokaal is door het gangetje met de mooie muurschilderingen naar rechts achter lopen.

Groep 3
Kinderen van 7 tot 12 jaar zijn van harte welkom bij deze groep. Het lokaal is direct grenzend aan de lobby.

*Overgang en indeling van kinderen per groep is mede afhankelijk per kind en per situatie.