Home - ANBI - Beleidsplan

Voorlopige Beleidsplan CVG Oase.

We blijven aandacht geven aan het persoonlijke karakter van onze kerk. De connectgroepen en pastoraat zijn daarom heel belangrijk. We waarderen elkaar en stimuleren persoonlijke groei in het geloof. Omdat de kinderen onze toekomst zijn, is het kinderwerk een belangrijk onderdeel van de Oase. Het streven is om op termijn een medewerker aan te trekken op dit gebied. Dit kan iemand zijn van binnen de gemeente of anders van buiten de gemeente. Omzien naar elkaar en naar de wereld rondom blijft altijd een speerpunt. De organisaties waar we mee samenwerken kunnen weer rekenen op onze steun. Nieuwe initiatieven om de steden waar we in leven te kunnen zegenen en mensen te helpen worden altijd gestimuleerd. De grootste activiteiten zijn respectievelijk de diensten met Kerst en Pasen. Naast deze diensten organiseren we met regelmaat “Refresh” diensten. Voor deze diensten worden vaak sprekers van buiten de gemeente uitgenodigd en het zijn laagdrempelige avonden voor geïnteresseerden van buiten de gemeente. Als kerk bestaan we we om mensen te helpen dichter bij God te komen.
  1. God te vinden, voornamelijk door aantrekkelijke zondagdiensten te organiseren.
  2. Vrijheid te ervaren, in een persoonlijke omgeving van kleine groepen thuis – intrest groups – is er ruimte om met elkaar te delen over de dagelijkse dingen, vriendschappen te bouwen en te ontdekken wat Gods liefde en beloftes op je leven doen in jouw ontwikkeling als persoon.
  3. Verschil te maken. Gemotiveerd door Gods liefde willen we elkaar stimuleren een verschil te maken in de kerk als vrijwilliger en de wereld rondom ons, door positieve invloed en betrokkenheid.